KAŽDÝ, KDO PLNÍ VŮLI BOŽÍ,

TO JE MŮJ BRATR I SESTRA I MATKA

(Mk 3, 35)

Vítáme Vás na oficiálních stránkách
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V ČELÁKOVICÍCH
Aktuální dění
9. listopad 2019 v 18:00

Koncert

Jan Zach v nových objevech a souvislostech

 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

Trio barokní hudby

Pavel Hromádka - trubka, Dušan Foltýn - hoboj, Tomáš Thon - varhany

PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph. D. je nejen vynikající varhaník, ale též badatel a vydavatel, který se v současné době věnuje dílu „našeho“ Jana Zacha.  V této oblasti  došel k významným objevům,  jako je   např. zpracování Zachových témat pozdějšími autory (např. Josef Lipavský (1772 -1810), František Vondráček (1717-1782)). Zároveň připravil ke kritickému vydání varhanní skladby Jana Zacha v mezinárodní mutaci a v této podobě je natočil pro Český rozhlas.

Noty právě vycházejí v nakladatelství Artthon, a tak se koncert stane jejich neformálním „křestem“.

Koncert pořádá Spolek pro varhanní hudbu za podpory Města Čelákovic

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice