ÚMYSLY

ÚMYSLY

V případě, že máte zájem, aby byla sloužena mše sv.

za Váš úmysl, domluvte se osobně s knězem.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice