4.6.2016 Fara a zahrada v Čelákovicích - výsledky práce něšeho kostelníka
KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice