SAKRÁLNÍ STAVBY
NA ÚZEMÍ FARNOSTI
farní kostel
Nanebevzetí
Panny Marie,
Čelákovice

Kostel pochází z počátku 13. století. V průběhu husitských válek byl kostel pobořen a vypálen. Brzy nato byl opraven a stal se kostelem církve podobojí a následně luteránským. Roku 1620 přešel do katolických rukou. Během třicetileté války byl kostel císařskými i švédskými vojsky opětovně poničen a vydrancován. K obnově došlo až kolem roku 1653. V letech 1712–1713 prošel kostel přestavbou a byl rozšířen o nový presbytář, sakristii a předsíň. Při dalších úpravách v polovině 18. století proběhla v interiérech kostela barokní přestavba. Kazatelna z roku 1582 je však renesanční se znakem Kautských z Kostelce. Kostel je obklopen hřbitovem, který je obehnán zdí. Kostel je od roku 1958 zapsán v seznamu kulturních památek.

filiální kostel
sv. Václava,
Nehvizdy

Nejstarší částí kostela sv. Václava je románská loď. Kostel byl raně goticky upraven koncem 13. století, v 16. století byla přistavěna předsíň a zvonice. Další úpravy následovaly v barokním slohu a naposledy byla v 19. století přistavěna sakristie.
Kostel je jednolodní stavba s pětibokým závěrem, od západu stojí raně gotická hranolová věž s odlehčenou nástavbou ze 16. století a od severu čtvercová sakristie. Od jihu stojí renesanční hranolová  zvonice s barokně upraveným patrem, přízemí přístupné profilovaným ostěním má podklenuto křížovou hřebínkovou klenbou. Loď kostela je plochostropá, presbyterium je zaklenuto křížovou žebrovou klenbou sbíhající do konzol s figurálními motivy.

filiální kostel
sv. Bartoloměje,
Mochov 

Jádro kostela bylo vystavěno ve 13. století a ve 14. století byla přistavěna loď kostela a presbytář. Poslední rekonstrukce proběhly v roce 1937. Před kostelem barokní hřbitovní brána z roku 1777.

filiální kostel
sv. Martina,
Vyšehořovice

Torzo románsko-gotického kostela postaveného vyšehradskou kapitulou kolem r. 1280. Upravován před r. 1329, ve 2. pol. 14. stol., tehdy snad postavena věž. Po r. 1761 částečně zbořen. Dochován čtvercový klenutý závěr s archit. články, hranolová věž.

filiální kostel
sv. Vojtěcha,
Přerov nad Labem

Kostel postavený v letech 1681-1682 v barokním slohu, 1865 nově postavena loď a přistavena věž s hodinami. V roce 1982 znovu vysvěcen za účasti kardinála Františka Tomáška.

filiální kostel
sv. Maří Magdalény,
Semice

Barokní kostel sv. Máří Magdalény v Semicích vybudován r. 1731 na místě staršího gotického, zmiňovaného již r. 1352. Jednolodní stavba patrně podle plánů T. Haffeneckera má pravoúhlý, půlkruhově zakončený presbytář a na západě hranolovou věž se stanovou střechou. V současnosti není kostel využíván.

filiální kostel
sv. Havla,
Vykáň

Raně gotický kostel sv. Havla pochází ze 13. st. Přestavěn v 18. st. U kostela stojí barokní zvonice s jehlancovou střechou a půlkruhovými okny.

kaple
sv. Vojtěcha,
Přerov nad Labem

Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou je drobná náboženská stavba, která byla postavena na začátku 19. století v polích na hranici mezi středočeskými obcemi Přerov nad Labem a Mochov. Pod kapličkou je umístěna klenutá studánka

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice