2019 04 14 Křížová cesta, Nehvizdy
12.5.2018 Duchovní obnova Miroslav Herold
18.3.2018 Dětská křížová cesta v Nehvizdech
03.03.2018 Duchovní obnova ve farnosti
28.9.2017 Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi
 
16.-20.8.2017 Dřevařské sympózium na faře v Čelákovicích
 
12.8.2017 Koncert duchovní hudby v Čelákovicích
 
30.7.2017 Poutní slavnost v Semicích
 
4.6.2017 První svaté přijímání v Čelákovicích
 
28.5.2017 Biřmování s biskupem Karel Herbstem v Čelákovicích
 
23.4.2017 Pouť a svěcení kaple a zvonu Skanzenu v Přerově s biskupem Karlem Herbstem
 
22.4.2017 Slavnost u nové kapličky v Přerově u příležitosti 50. výročí otevření skanzenu
 
16.4.2017 Boží hod velikonoční ve Vykáni
 
15.4.2017 Vigílie - Vzkříšení v Čelákovicích
 
14.4.2017 Velký pátek v Čelákovicích
 
13.4.2017 Zelený čtvrtek v Čelákovicích
 
9.4.2017 Květná neděle v Čelákovicích
 
15.4.2017 Velikonoční jarmark v Čelákovicích
 
28.3.2017 Farní den a masopust na farní zahradě v Čelákovicích
 
25.12.2016 Boží hod vánoční ve Vykáni
 
27.11.2016 Adventní zpívání dětí ze ZŠ Kamenka v Čelákovicích
 
26.11.2016 Jarmark na farní zahradě v Čelákovicích a přilehlém sálku
 
28.9.2016 Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi
 
9.8.2016 Pohřeb Patera Lubomíra Neugebauera v Přerově
 
24.6.2016 Narození svatého Jana Křtitele v Kapličce v Sedlčánkách
 
4.6.2016 Fara a zahrada v Čelákovicích - výsledky práce našeho kostelníka
 
16.5.2016 Svátek sv. Jana Nepomuckého v Kapličce  v Káraném
 
7.5.2016 15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svaté Hoře
 
1.5.2016 Farní den v Čelákovicích
 
8.4.2016 Koncert v Čelákovicích - Musica Florea, Collegium Floreum s dirigentem Markem Štrynclem
 
26.3.2016 Slavnost Zmrtvýchstání Páně - velikonoční vigilie v Čelákovicích
 
28.2.2016 Naši hosté z farnosti ve Víťazu v Čelákovicích, kde vyrostl náš pan farář
 
23.12.2015 Vánoční koncert Už zítra v Čelákovicích
 
14.11.2015 Biblická soutěž v Čelákovicích
 
11.10.2015 Posvěcení kostela v Čelákovicích po výmalbě Kardinálem Dominikem Dukou
 
4.10.2015 Křest dospělých v Čelákovicích
 
4.7.2015 První příměstský tábor na zahradě fary v Čelákovicích
20.6.2015 1. sv Přijímání, Nehvizdy
7.6.2015 První farní den v Čelákovicích
 
29.5.2015 Narozeniny pana faráře v Čelákovicích
 
5.6.2015 Noc kostelů v Čelákovicích
 
29.- 2.1.2015 37. Evropské setkání mládeže Taizé v Čelákovicích
 
8.11.2014 Biblická soutěž v Čelákovicích
28.12.2011 Mše za výsadek Antropoid
17.09.2011 Křtiny Nehvizdy
22.03.2009 Svěcení zvonu v Nehvizdech
23.11.2008 Biskup Václav Malý v Přerově
20.9.2008 Vikariátní pouť do katedrály sv. Víta a na Arcibiskupství
17.4.2006 Velikonoce Čelákovice
KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice