SVÁTOSTI

Aktuální informace jsou nyní v přípravě

V případě potřeby nebo zájmu o svátosti kontaktujte prosím P. Sebastiana Kopeće

na tel. 731 959 629 nebo na mail  farnost.celakovice@centrum.cz

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice