ÚMYSLY

ÚNOR 2018 - Čelákovice

chrám Nanebevzetí Panny Marie

pátek

neděle

středa

pátek

neděle

středa

pátek

neděle

středa

pátek

neděle

středa

2. únor

4. únor

7. únor

9. únor

11. únor

14. únor

16. únor

18. únor

21. únor

23. únor

25. únor

28. únor

17:30

9:30

17:30

17:30

9:30

17:30

17:30

9:30

17:30

17:30

9:30

17:30

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Za  Marii Plecháčkovou k výr. úmrtí

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Za Marii Knobovou, manžele, rodiče a sourozence

Z Antonína Vnuka, manželku Emilii a Marii Vaňkovou

Za Marii a Adolfa Fojtíkovi, Veroniku a Aloise Friedrichovvi a Jaroslava Kotka

Za Miroslavu a Josefa Havránkovi a rodiče

Za Josefa Žáka k výr. úmrtí a rodiče

ÚNOR 2018 - Nehvizdy

Kostel sv. Václava

neděle

neděle

neděle

neděle

4. únor

11. únor

18. únor

25. únor

11:00

11:00

11:00

11:00

Za farnost

ÚNOR 2018 - Přerov nad Labem

Kostel sv. Vojtěcha

sobota

sobota

sobota

sobota

3. únor

10. únor

17. únor

24. únor

17:30

17:30

17:30

17:30

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

Za živou a zemřelou rodinu Vašatovu a Strouhalovu

ÚNOR 2018 - Mochov

Kostel sv. Bartoloměje

neděle

neděle

neděle

neděle

4. únor

11. únor

18. únor

25. únor

8:00

8:00

8:00

8:00

Na úmysl dárce

Na úmysl dárce

ÚNOR 2018 - Vyšehořovice

Kostel sv. Martina

neděle

4. únor

8:00

Za farnost

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice