O  FARNOSTI

NAŠE FARNOST

Naše dnešní Farnost Čelákovice vznikla postupným sloučením původních farností Čelákovice, Nehvizdy, Mochov, Přerov nad Labem, Vyšehořovice, Semice a Vykáň.

Historie obce a čelákovické farnosti sahá až k roku 1352 a od té doby se mimo Čelákovice nazývala také Čelakovicium a Čelakowitz.

V dnešní době je v čelákovické farnosti živé společenství a to nejen přímo v Čelákovicích, ale i v Nehvizdech a pravidelné bohoslužby se slouží i Mochově, Přerově nad Labem a Vyšehořovicích. Mimo to jsou příležitostně slouženy mše sv. i v dalších kostelích a kaplích na území farnosti, ale také se pořádají farní dny, různá setkání, poutě, přednášky apod.

Farnost se také věnuje pomoci druhým a mimo jiné spolupracuje i s místní Charitou, účastní se programu Adopce na dálku a v rámci svých možností přispívá do různých dobročinných sbírek.

Dnešní území farnosti pokrývá obce Čelákovice, Císařská Kuchyně, Horoušany, Káraný, Mochov, Nehvizdy, Přerov nad Labem, Semice, Vykáň a Vyšehořovice.

ADOPCE NA DÁLKU

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® více než 30 tisícům nejchudších dětí.

Čelákovická farnost již od roku 1998 pravidelně podporuje svými finančními příspěvky ve studiu 3 děti.

 

Naše děti

J. CHINTHANAI SELVAN

KANNADA VANI SHRINIVA BENDRE

PRIJANKA FERNANDEZ

 

KOSTELY VE FARNOSTI

V Čelákovicích a jejích blízkém okolí se vyskytuje řada větších i drobnějších sakrálních staveb ať pravidelně nebo příležitostně využívaných k církevním obřadům.

CHARITA

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v Čelákovicích poskytuje své služby starým a osamělým spoluobčanům.

Kromě toho sbírá a vydává šatstvo a použitelné věci pro potřebné a podílí se na celostátních sbírkách České katolické charity pro válkou a přírodními katastrofami postižené oblasti ve světě.

KONTAKT

Římskokatolická farnost Čelákovice
Na Hrádku 455/19
250 88 Čelákovice

farnost.celakovice@centrum.cz

+420 731 959 629

© 2018 Římskokatolická farnost Čelákovice